14-01-12

Donderdag 12/01/2012

Na een uitgebreide les "Reanimatie van de pasgeborene", waarbij een uitgesproken enthousiasme, betrokkenheid en blijk van kennis opviel, startten de eigenlijke ochtendactiviteiten relatief laat. Kim en Mariella worstelen nog dagelijks met de autoclaaf, en begonnen dan aan hun ronde verbandzorg op de materniteit. Bij 1 van de patiënten kon Mariella de nood aan een hygiënisch toilet niet onderdrukken en ging op eigen initiatief aan de slag. Dr.Plaskie en Christel deden de zaaltoer van de pasgeborenen, onder het nieuwsgierige oog van studenten verpleegkunde en de 'assistant médical'. Daarna werden ook de 'vaste patiënten' gechecked, en werden we aangenaam verrast door het resultaat van onze investering in de kleine, ondervoede 'privé-patiënt (die we intussen Jack hebben genoemd- "Jacques, haal de wieg maar al van de zolder..."). Gita volgde samen met de pediater, die 2 maal per week langskomt, de leeftijdsongebonden consultatie.

TOGO Gita 103.JPG 
's Middags werden we uitgenodigd voor een lokale Afrikaanse maaltijd; de familie van Kims petekind demonstreerde hoe de typische fufu wordt gestampt, waarna ieder van ons met enige verbazing genoot van de lekkere smaken.TOGO Gita 122.JPG Na een korte maar broodnodige siësta, keerden we terug naar het HME. Dr Plaskie deed samen met de vrouwelijke pediater de zaalronde op pediatrie, gevolgd door een gevarieerde consultatie. Gezien diagnostische onderzoeken hier nagenoeg onbestaand want onbetaalbaar zijn, wordt aan éénieder een arsenaal aan vaak onnodige medicatie voorgeschreven.

TOGO Gita 146.JPG

Gita en Christel bezochten het labo en 'hebben ze zien zwemmen...'. Kim ontfermde zich verder over de sterilisatie van de instrumenten, terwijl Mariella een bevalling bijwoonde en zorgde voor de pasgeborene. De zoveelste zuigcurettage vulde de rest van hun namiddag.
Morgen hebben we onverwacht een dagje vrij, wegens een feestdag uit vergane tijden. Dit kon niet beter vallen, want de vermoeidheid begint zwaar te wegen. Ondraaglijke hitte, gebroken nachten en de psychische weerslag van alle indrukken eisen hun tol. Onze excuses voor het uitblijven van het blog-verhaal, maar zelfs dat was er even te veel aan.

 

De commentaren zijn gesloten.